Faydalı Model Patenti

Faydalı Model Patenti

Faydalı Model Patenti

Faydalı Model ,Patent verilebilmesi için aranan tekniğin bilinen durumu'nu aşma kriterinin aranmadığı, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarının yeterli görüldüğü buluş çeşidi Faydalı Model'dir. Patent ile kıyaslandığında küçük buluşlara verilen koruma belgesine Faydalı Model denilmektedir.  Genel anlamda, KOBİ'lerin buluş üretmesini ve bunları sanayiye uygulamasını teşvik etmek amacıyla düşünülmüş bir belge çeşididir. Patente oranla daha az maliyetli ve resmi işlemleri daha kısa süren basit bir sürece sahip sistemdir. Bununla birlikte, yüksek bir teknoloji gerektirmesi sebebiyle, usuller ve usul uygulanarak elde edilen ürünler patent ile korunarak faydalı model koruması dışında bırakılmıştır. Konusu kimyasal madde olan buluşlar da aynı şekilde faydalı model koruması dışında bırakılmıştır.

Faydalı Model konusunda önemli bir husus da başvurusu öncesinde yapılması gerekenlerdir. Buluşun üretim faaliyetine girişilebilmesi için bir Ar-Ge çalışması gerektirdiği düşünüldüğünde, başvurudan çok daha önce Ar-Ge çalışmaları sırasında atılması gerekli ilk adım hali hazırda bilinen ve mevcut tekniğe ilişkin bir Patent ve teknoloji araştırmasının yapılmasıdır. Bu araştırma, Ar-Ge faaliyetine yön vereceği gibi zaten mevcut olması sebebiyle başvuru yapılmasını gerektirmeyecek buluşlar üzerinde ciddi maliyet ve zaman kaybını önleyecek çok önemli bir faaliyet olacaktır. Bu araştırma sonucu ve konusu buluş ile ilgili elde edilen verilerle, aynı konuda dünyadaki çalışmalar görülmüş olacak ve Ar-Ge çalışmaları buna göre yönlendirilmiş olacaktır. Başvuru aşamasında ise benzerleri dikkate alınarak çok daha dikkatli bir başvuru yapılması imkânı doğacak ve böylece korunması istenilen hak daha iyi belirlenmiş olacaktır. Kapsamlı bir Patent araştırmasının maliyeti günüzde 1.000-2.500 USD arasında değişmektedir. Bununla birlikte, buluş konusunda çalışan herkes de http://ep.espacenet.com adresi aracılığıyla mevcut ve kamuya mal olmuş tescilli patentler ile ilgili ön araştırma yapabilmektedir.

Alınan Faydalı Model koruması kapsamında. Patent/Faydalı Model hakkı sahibi Türkiye'de başvuru yaptıktan ve tercihen başvurusu yayınlandıktan sonra; Patent/Faydalı Model konusu ürününün izni olmadan, her türlü satış ve imalatı yasaklama, ihraç ve Türkiye'ye ithal edilmesine engel olma, kişisel amaçtan fazla elde bulundurulmasını ve kullanılmasını yasaklama, Patent/Faydalı Model hakkının kullanılmasının başkasına teklif edilmesini yasaklama, Patent konusu bir usulü kullanılarak üretilmiş olan ürünlerin satılmasını, ticari amaçla elde bulundurulmasını ve ithalini yasaklama hakkına sahip olup yukarıda sayılı olan fiillerden birisinin veya birkaçının işlenmesi halinde Patent/Faydalı Model hakkına tecavüz edildiğini ileri sürerek dava açma yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu sayede Faydalı Model hakkını elinde bulunduran kişi koruma süresi boyunca piyasada kendi alanında tekel olabilme imkânına sahip olmaktadır.