Yazılım Tescili

Yazılım Tescili

Yazılım Tescili

Yazılım tescili,Bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış ve bir grup kodun makine diline çevrilmiş şekline denir
 
Günümüzde yazılımlar hayatımızın her alanında nerdeyse vardır, masaüstü bilgisayar yazılımlarından, cep telefonlarının üzerinde yer alan yazılımlara kadar çok çeşitli alanlarda yazılmlar vardır.
 
Büyük emeklerle ve yatırımlarla geliştirilen yazılımların korunmasında alınacak tescil belgesinin önemi büyüktür.Türkiye de yazılımlar sınai mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmez fikri hak olarak değerlendirildiğinden Patent Enstitüsü yerine Fikir ve Sanat Eserleri kurumunca koruma altına alınır.
Yazılım tescili Başvurusu İçin Gereken Belgeler

  1. Noter onaylı Vekaletname: İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce noter tarafından tasdik ettirilecektir.
  2. Taahhütname: Eser sahibi tarafından imzalanacaktır. Noter onayına gerek yoktur.
  3. Eserin kopyası (cd ortamında)


Kayıt tescil ile 70 yıl koruma sağlanır.